ЧЗВ

Защо плащаме абонаментна такса?

Държавата изисква от фирмите да извършват технически преглед на обслужваните по договор асансьори, независимо от морално-техническата им амортизация. Т.е., Вашият асансьор може да е нов или на 30 години и да не спира поради повреда, но техниците на фирмата са длъжни да следят за неговото техническо състояние и безопасност извършвайки месечна функционална проверка.

Задължително ли трябва да имам сключен договор с поддържаща фирма?

Съгласно Наредбата за безопасната експлоатация и технически надзор на асансьори (НБЕТНА)собственикът е длъжен да сключи договор за поддръжка на асансьора си с фирма получила разрешение от Председателят на Държавната Агенция по метрология и технически надзор.

Фирмата поддържаща вашата асансьорна уредба легитимна ли е или не?

Фирмата поддържаща вашата асансьорна уредба трябва да е регистрирана в регистъра на РО на ИДТН . Нерегистрирани фирми, нямат право да извършват поддържаща дейност.

Какво трябва да се плаща извън таксата за поддръжка?

Извън таксата се плащат единствено консумативите на асансьорната уредба, като масла греси и т.н., както и ремонтирани или подменени нови части по асансьорната уредба.

Как трябва да бъде почистена асансьорната шахта и заплаща ли се тази услуга?

С течение на годините изминали в експлоатация на асансьорната уредба, шахтата на асансьорната уредба се превръща буквално в голям кош за смет. Тази среда е много и леснозапалима при изхвърляне на неизгасен фас или какъвто е вид огън, върху какви ли не събрани боклуци през годините, които са попаднали случайно или умишлено. При запалване на сметта в асансьорната шахта се отделят токсичен дим , има опастност и от подпалване на управляващият кабел на асансьорната уредба. Почистването на асансьорната шахта се извършва веднъж на 2-3 години. Почистването може да се извърши от човек който се ангажира да извършва тази дейност, при ЗАДЪЛЖИТЕЛНО присъствие на лице от поддържащата фирма.

Какво включва цената на поддръжката на асансьорната уредба ?

В абонаментната такса са включени 3 броя функционални проверки и 1 техническо обслужване в месеца.Освен това се включват всички повиквания в случай на авария, спиране на ел.захранване, както и спиране или пускане на асансьора по Ваше желание.

За колко време пристига екип след подаването на заявката в поддържащата фирма?

Около 10-30 минути за пристигане на наш екип в зависимост от отдалечеността на обслужващият се от нас обект, трафика и метеорологичните условия. Съгласно НБЕТНА времето за реакция не трябва да е повече от 1 час.

Кой е ангажиран да се грижи за реда в машинното помещение на асансьорната уредба?

За сигурността и чистотата в машинното помещение (м.п.) отговаря собственикът. Той трябва да ограничи достъпа на външни лица до м.п. чрез заключваема врата. Един ключ се предава на обслужващата фирма, а другите се съхраняват от собственика. Същият следва да се грижи и за чистотата на м.п., тъй като във времето се събира много прах, попаднал там и натрупан от естествената циркулация на въздуха през отворите на шахтата.

Техническият надзор задължителен ли е и трябва ли да имаме сключен договор с фирма за технически надзор?

Техническият надзор на подемни съоръжения и асансьорни уредби в жилищни сгради Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН! След извършеният преглед от фирмата за технически надзор се констатира от нейна страна безопасността и състоянието на вашият асансьор. Извършват се предписания към собственика при нужда от ремонтни дейности. Понякога се спира асансьора от експлоатация при констатиране на нередности, като се изисква период за отстраняването им. Всичко това се прави и се отнася до безопасността на пътниците. Технически надзор се прави на период – веднъж на 3 години и се заплаща такса за прегледа на фирмата за технически надзор, като тя от своя страна издава необходимите документи на собствениците при заплащане на таксата и вписва предписанията си и забележките си в дневника на асансьорната уредба.

Къде мога да се оплача от сервизна фирма, ако констатирам нарушения?

В най-близкото подразделение на РО на ИДТН (районен отдел на Инспекция за държавен технически надзор). Напишете жалба като дефинирате оплакването или недоволството си от дейността на обслужващата Ви фирма. Посочете доказателства, както и името на техника обслужващ Вашият асансьор, като не забравяте да посочите и Вашите имена и тел. за контакт.

Как мога да прекратя договора си с фирма ако не съм доволен?

Ако договорът Ви с тази фирма не определя друго, връчете им предизвестие за прекратяване на договора, като срокът обикновено е 1 месец от връчването му. Ако по някаква причина сте им предали ревизионната си книга за съхранение, поискайте си я обратно. Имайте предвид, че много често те ще откажат да Ви я върнат обратно с различни мотиви. Това е незаконно!! Поискайте си и ключът за машинното помещение, въпреки, че е по добре да смените ключалката. Има и недобросъвестни фирми.